Veghels buiten

DLE Bouwbedrijf heeft een project in ontwikkeling waar wij eind 2021 starten op de locatie: Havelt 3 in Veghel (Veghels buiten oude ontginning - ontwikkelingslocatie nummer 390). Het gaat om een kleinschalig project van 6 woningen met daarbij een parkeerschuur.

Hofstede van Havelt

Het bouwproject gaat deel uitmaken van het gebied Veghels Buiten, een uitbreidingsgebied aan de Oostkant van Veghel. De huizen worden gebouwd in clusters, minidorpjes in het groen, zoals vroeger de Brabantse gehuchten. Er komen kleine en grotere buurtschappen, met elk een eigen identiteit. Allemaal vrij in het landschap en midden in het groen.

Luchtfoto locatie

De locatie van dit project ligt aan de westelijke kant van Veghels Buiten, in het deel ten zuiden van de Erpseweg (zijde kerkdorp Erp).

Het gebied is verdeeld in diverse clusters:

  • De erven (meerdere kleine clustertjes verspreid over het gebied), waar dit project onder valt.

  • Het gehucht (buurtschap van circa 170 woningen)

  • Het klooster/kloostertuinen: twee buurtschappen

Plattegrond

Het project omvat 6 woningen aan de Havelt, in een landschappelijke, organische omgeving.

In het hoofdgebouw met rieten kap worden 2 woningen gerealiseerd. Het grootste nevengeeuw bestaat uit 4 woningen en daarnaast een parkeerschuur.

De bebouwing in de omgeving is vaak in boerderij-vorm rondom een erf en de bouwkundige opzet sluit aan bij dit karakter.

De omgeving heeft groene lanen met doorzichten op het open landschap, smalle bochtige wegen met verspreid liggende bebouwing.

Plattegrond begane grond

Plattegrond eerste verdieping

Impressie tweekapper met rieten kap

Twee starterswoningen, twee seniorenwoningen en een parkeerschuur

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then